Sportstraat

Merelbeke

Herinrichting van beeldbepalende groenzone met aandacht voor bestaande sportinfrastructuur

Langs de Sportstraat in Merelbeke komt door de verhuizing van enkele functies meer ruimte vrij op de sportterreinen. Dit biedt mogelijkheden om de circulatie, het parkeerverhaal en de groene ruimte met sport en spel te reorganiseren. 

De sites Hebbelynck en Sportstraat zijn nauw met elkaar verbonden en vereisen daarom een overkoepelende visie voor het gehele gebied. 

De gemeente wenst op de site een beeldbepalende groenzone te creëren waarbij de bestaande sportinfrastructuur wordt geïntegreerd. Deze centrale plek vraagt om een kwalitatief ontwerpend onderzoek zodat alle onderdelen van het programma van eisen een plaats krijgen op het terrein. 

Voor de begeleiding van de MOBER en het ontwerpend onderzoek van de sportsite schakelde de gemeente Veneco en BUUR in. 

Tevens is besloten om de ontwikkeling van de sportsite via een participatief traject met burgerpanel te laten verlopen. Het burgerpanel komt meerdere keren samen om uiteindelijk tot een breed gedragen project te komen. 

Partners Gemeente Merelbeke
  BUUR Part of Sweco

Contactpersoon

project

Sportstraat, Merelbeke - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent

Timing

  • 2022-2023: voorontwerp en participatie