Tramstelplaats

Merelbeke

Herbestemming van de Tramstelplaats in Merelbeke

De site van de Tramstelplaats wordt de nieuwe hotspot van de gemeente Merelbeke, waar wonen en werken hand in hand gaan. De nabijheid van nieuwe woonontwikkelingen, de aanpalende religieuze site en het omliggende groen vormen het ideale kader voor deze dynamische omgeving.

Het succes van het project hangt sterk af van de toekomstige invulling. Daarom zet de gemeente in op kwalitatieve programma's. Het doel is om de Tramstelplaats te transformeren tot een ontmoetings- en innovatieve werkplek, waar jonge creatieve bedrijven de kans krijgen hun activiteiten uit te breiden en zich te profileren. 

De gemeente engageert zich tevens om het openbaar domein te herontwikkelen tot een plein met aandacht voor het verleden, met een verbindende rol tussen de verschillende gebouwen. 

Veneco co├Ârdineert de uitgifte van de gebouwen in eigendom van de gemeente en ondersteunt de gemeente bij co├Ârdinatie van de diverse deelprojecten. 

Partner Gemeente Merelbeke

Contactpersoon

project

Tramstelplaats, Merelbeke - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent

Timing - 2023

  • opstart van het project
  • communicatie & infomomenten
  • lancering uitgifteprocedures