Woonproject Melkerijstraat

Wachtebeke

Ontwikkeling van een innovatief woonproject met SVK woningen voor 55-plussers

De gemeente Wachtebeke speelt in op de vraag om kleinere betaalbare woningen te ontwikkelen. 

Een honderdtal kleine gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning. Die komen niet in aanmerking voor het beschikbare aanbod, dat zich richt tot grote gezinnen. Toch zijn 6 op de 10 kandidaten op de sociale huurmarkt in Wachtebeke kleine gezinnen of alleenstaanden.

Het lokaal bestuur nam het heft in eigen handen, kocht een bouwgrond van 5.500 m2 en stelde Veneco aan tot begeleiding van een sociaal woonproject dat door private realisatie tot stand komt. Na het doorlopen van een selectieprocedure werd het team Inclusio-DENC-STUDIO-Oak Tree Projects aangesteld. 

Het team diende een mooi voorstel in van 28 woonentiteiten. Ze kozen voor een compacte stapeling van kleine woonunits met een beperkte footprint, zoveel mogelijk groen en ruime afstand tot de omringende vrijstaande woningen. 

Bovendien wordt de wegenis tussen de Melkerijstraat en de tennisclub vernieuwd. 

Partners Gemeente Wachtebeke
  Inclusio
  DENC-STUDIO
  Provincie Oost-Vlaanderen
In de media Augustus 2023: Ambitieus sociaal woonproject in Wachtebeke

Contactpersoon

project

Woonproject Melkerijstraat, Wachtebeke - Meetjesland

Timing

  • 2019: PPS-procedure
  • 2020: gunning onder voorwaarden
  • 2022: omgevingsvergunning
  • 2023: verkoopovereenkomst + start werken
  • 2025: voorlopige oplevering

Copyright beelden

  • DENC-STUDIO
  • Veneco