Woonproject Saterstraat

Aalter

Ecowijk voor 20 woningen als uitbreiding op de bestaande verkaveling Onderdale

De tweede fase van het project in de Saterstraat is een uitbreiding op de bestaande verkaveling en vormen één ruimtelijk geheel. 

Het project omvat 20 wooneenheden met gemengde samenstelling:

 • 4 individuele kavels
 • 2 sociale woonkavels
 • 6 sociale gekoppelde seniorenwoningen
 • een innovatief woonproject bestaande uit 8 wooneenheden

Het ambitieniveau voor het innovatief woonproject bestaat uit:

 • een kwalitatief woonprogramma;
 • met kwalitatieve gemeenschappelijke buitenruimte;
 • een project dat wordt geïntegreerd in de omgeving;
 • dat inzet op de integratie van duurzame en ecologische initiatieven. 

5 loten voor open bebouwing te koop

Download de infobundel voor alle info over de beschikbaarheid en de prijzen. 

  Lot Oppervlakte Prijs
  1 315 m2 348 euro/m2
  2 466 m2 310 euro/m2

 

3 461 m2 310 euro/m2
  6 388 m2 326 euro/m2
  15 496 m2 325 euro/m2

 

Partners Gemeente Aalter
  Dimensa Woonmaatschappij

Contactpersoon

project

Woonproject Saterstraat , Aalter - Meetjesland

Timing

 • 2021: archeologie
 • 2022: infrastructuurwerken
 • 2023: start verkoop