Woonproject Slachthuisstraat

Zelzate

Kernversterkend woonproject langs het kanaal Gent-Terneuzen

Op vraag van de gemeente Zelzate kocht Veneco van De Vlaamse Waterweg een onbebouwde site in de Slachthuisstraat om er een woonproject te realiseren.

Het driehoekige perceel is ongeveer 7.200 m2, is overwegend bebost en wordt door omwonenden gebruikt als parking.

Veneco zal een masterplan opmaken voor de ontwikkeling van de site, rekening houdende met voldoende publiek toegankelijk groen en parkeerplaatsen voor de buurt. 

Partner

Gemeente Zelzate

Contactpersoon

project

Woonproject Slachthuisstraat, Zelzate - Meetjesland

Timing

  • 2022: aankoop site
  • 2023: inventarisatie site
  • 2024: opmaak masterplan