RUP Begraafplaatsen

Deinze

Naast Deinze en Petegem bestaat de stad uit 10 deelgemeenten. De verschillende dorpskernen beschikken elk over een begraafplaats. Dit vraagt veel inspanningen naar onderhoud. Bovendien kampt de stad de laatste jaren met een plaatsgebrek op verschillende begraafplaatsen. 

Om deze problematiek aan te pakken wil het stadsbestuur van Deinze een totaalvisie over alle begraafplaatsen. Daarbij analyseren we de kwaliteit van de bestaande begraafplaatsen en kijken we naar de huidige en toekomstige noden. We maken een onderscheid tussen de verschillende types begraafplaatsen. We kijken naar de rol en functie die ze vervullen, en naar de componenten en eigenschappen die al dan niet aanwezig zijn.

Bovendien maken we een RUP op voor de realisatie van een nieuwe centrale begraafplaats in Bachte. 

project

RUP Begraafplaatsen, Deinze - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent

jaar

2017

opdrachtgever

Stad Deinze