RUP Bescherming Open Ruimte

Merelbeke

De gemeente Merelbeke beschikt vandaag over +/- 50 ha onbebouwd woonuitbreidingsgebied. Het gaat hier meestal over landbouwpercelen en percelen nabij landelijke dorpen. 

De versnippering van open ruimte, bijkomende verharding en dus bijkomende overstromingsproblemen, afname van het landbouwareaal, slechte ligging, geen voorzieningen,….Deze argumenten zorgen ervoor dat de gemeente strategische keuzes wil maken. Aan de hand van diverse objectieve criteria zoals bereikbaarheid openbaar vervoer, kernversterkend karakter,….werd voor elk gebied een afweging gemaakt. 

Dit verwerkte Veneco in een RUP ‘Bescherming Open Ruimte’. 

Veneco begeleidt op dit moment een 5-tal gemeenten met dergelijke ‘open ruimte RUP’s’, goed voor het schrappen van +/- 500 ha woonuitbreidingsgebieden. In de gemeente Evergem gaat het bvb. over het herbestemmen van 6 woonuitbreidingsgebieden.  

project

RUP Bescherming Open Ruimte, Merelbeke - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent