RUP Garage De Prest

Aalter

In uitvoering van een gunstig planologisch attest maakt Veneco een RUP op om de bouw van een nieuwe toonzaal bij een bestaand garagebedrijf mogelijk te maken. 

In juni 2020 vond een digitaal infomoment plaats. 

Alle documenten zijn te raadplegen op de website van de gemeente Aalter: https://www.aalter.be/rup-garage-de-prest 

project

RUP Garage De Prest, Aalter - Meetjesland