RUP Lembeke Dorp Herziening

Kaprijke

De gemeente Kaprijke vraagt een herziening van 1 RUP en 2 BPA’s, allen gelegen in het centrum van Lembeke. Veneco maakt één omvattend RUP op waarin voorschriften en bestemmingen worden vereenvoudigd. 

Bijkomend worden de uitbreidingsmogelijkheden van Lotus Bakeries onderzocht en dit voornamelijk de impact op de mobiliteit door het centrum. 

project

RUP Lembeke Dorp Herziening , Kaprijke - Meetjesland