RUP sport en recreatie Bassevelde

Assenede

De sport- en recreatiesite in Bassevelde is gelegen binnen een bestaand BPA en RUP. De situatie op het terrein komt echter niet overeen met deze plannen. Bovendien wordt in de toekomst zowel de accommodatie van de voetbal als die van de ruitervereniging vervangen en verhuist de KLJ naar deze site. De gemeente wil er ook de niet-recreatieve sporter een plaats geven. 

Na een bevraging bij verschillende gebruikers maakten we een masterplan op met enkele principes zoals sport en recreatie in open lucht, autoverkeer aan de rand, het minimaliseren van verharding, gemeenschappelijk gebruik en geclusterde bebouwing,… Tot slot vertaalden we deze principes van het masterplan in een RUP. 

Door eerst in dialoog te gaan met de verenigingen, nadien een masterplan op te maken waar iedereen achter staat en pas daarna een RUP te laten goedkeuren, heeft de gemeente de garantie dat de plannen uitvoerbaar zijn.

project

RUP sport en recreatie Bassevelde, Assenede - Meetjesland