RUP Sterrenbos - Workshop

Nazareth

De site Sterrenbos bestaat uit een zone voor gemeenschapsvoorziening en een woonuitbreidingsgebied. Er bevinden zich een speelbos, speelterreinen met lokalen van de KSA en een tennisclub. 

De aanleiding om een toekomstvisie te ontwikkelen, is enerzijds de vraag van de tennisclub naar twee overdekte speelterreinen en anderzijds de mogelijkheid tot het aansnijden van woonuitbreidingsgebied. 

Via de methodiek van een workshop werkten we gedurende 1 week intensief samen met schepenen, de betrokken ambtenaren van de gemeente, alle actoren en bewoners van de site. Het resultaat was een concept van inrichtingsvoorstel dat als basis diende voor de opmaak van het RUP.  

Raadpleeg hier de projectfiche. 

project

RUP Sterrenbos - Workshop, Nazareth - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent

Opmaak toekomstvisie

jaar

2016-2017

opdrachtgever

Gemeentebestuur Nazareth

team

Veneco i.s.m. Jordi Farrando en de gemeente Nazareth