Workshops

Naast de klassieke RUP’s trachten wij ook nieuwe accenten te leggen door voorafgaand aan het RUP een workshop te organiseren. Veneco verankert ontwerpend onderzoek als methodiek in ruimtelijke opdrachten als garantie voor een geïntegreerde aanpak over thema’s en sectoren heen. Dit gebeurt telkens in nauw overleg met de betrokken steden en gemeenten en verschillende externe ontwerpers en deskundigen.

Met de methode van de workshops worden de gemeentebesturen nauwer betrokken bij de planvorming. We proberen steeds meer door ontwerpend onderzoek in het kader van workshops deze ruimtelijke uitvoeringsplannen af te stemmen op de concrete uitbreidingsprojecten.

Tijdens het proces wordt veel belang gehecht aan het betrekken van de belanghebbende partijen (gemeente, bevolking, verenigingen, …), wat bijdraagt tot een geïntegreerde benadering van het projectgebied.