Burgemeestersoverleggen

Het burgemeestersoverleg is één van de hoekstenen van de werking van Veneco. De streekwerking met het burgemeestersoverleg en algemeen directeursoverleg is sinds 2020 voor alle gemeenten een betalende dienstverlening geworden. 

De burgemeestersoverleggen worden georganiseerd in 2 subregio’s die socio-demografisch een geheel vormen: het Meetjesland en de Leie-Scheldestreek samen met de Oostrand van Gent. Het gezamenlijk burgemeestersoverleg wordt voor alle gemeenten samen georganiseerd en behandelt de regionale thema’s en regiowerking. Doel is de betrokkenheid en de kennis in de regio te verhogen.