Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Mobiliteit

Veneco biedt aan de gemeenten een dienstverlening op vlak van verkeer en mobiliteit. Dit kan gaan van eenvoudige kruispuntconcepten en verkeersonderzoek tot de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan. Op regelmatige basis nodigen we alle bevoegde schepenen en ambtenaren uit op een regionale collegawerkgroep mobiliteit. Hierbij worden verschillende regionale mobiliteitsissues besproken en wordt dieper ingegaan op bepaalde lokale aandachtspunten waarbij kennisuitwisseling tussen de gemeentebesturen nuttig is.

Ondersteuning mobiliteits- en verkeersbeleid 
Wanneer de gemeente of stad op zoek is naar de juiste expertise om een bepaalde opdracht of studie uit te voeren, kan zij beroep doen op Veneco. Door het bundelen van eigen expertise met die van externe studiebureaus, wil Veneco de lokale besturen ondersteunen bij hun verkeers- en mobiliteitsbeleid. 

Enkele voorbeelden:

  • verkeersonderzoeken;
  • verkeersmodelering;
  • mobiliteitsprojecten, start- en projectnota;
  • verkeersstructuurschetsen & verkeerscirculatieplannen;
  • modusplannen (fietsbeleidsplan, deelmobiliteit,...);
  • conceptueel wegontwerp;
  • sneltoets en/of gemeentelijk mobiliteitsplan;
  • vertegenwoordiging/belangenbehartiging van de gemeente bij regionale projecten.

Lees hier de folder.
Met ondersteuning van:

 

                     


Begeleiden van de Vervoerregio Gent

De regio groeit en het zal nodig zijn om hierop een antwoord te formuleren in een regionaal mobiliteitsplan. Deze en andere mobiliteitsvraagstukken worden in de schoot van de Vervoerregio behandeld. Veneco neemt een actieve rol op binnen de werkzaamheden van de Vervoerregio Gent. 

Vlaanderen is opgedeeld in 15 vervoerregio's. Bijna het volledige werkingsgebied van Veneco valt binnen de Vervoerregio Gent. Bij de ambtelijke werkzaamheden volgen we alle werkgroepen op en bieden we ondersteuning aan de individuele gemeenten. We zorgen eveneens voor een inhoudelijke input. Omgekeerd waakt Veneco erover dat de lokale mobiliteitsproblemen binnen het proces ook bovenlokaal worden aangepakt binnen het regionale mobiliteitsbeleid. 

Tot slot heeft Veneco als streekintercommunale een adviserende rol binnen de politieke vervoerregioraad.

                                         

Begeleiding Complex Project E17 voor de gemeenten Destelbergen, Melle en Merelbeke

De Werkvennootschap wil komen tot een langetermijnvisie voor het viaduct Gentbrugge via het uitwerken van scenario's voor de toekomst. Eender welk scenario zal een impact hebben op de omliggende gemeenten. Daarom besliste de Vlaamse Regering om het proces van 'complex project' op te starten om te werken aan een duurzame, leefbare oplossing.

Het project omvat de volgende fases: verkenning, onderzoek, uitwerking en uitvoering. De Werkvennootschap kreeg de opdracht om samen met het Departement Omgeving de eerste fase te coördineren. Zij stelden op hun beurt het studieteam SWECO, Common Ground en 51N4E aan voor de uitvoering ervan. De opdracht van het studieteam duurt 1 jaar. De afronding van de 1ste fase voor het Viaduct Gentbrugge is voorzien voor december 2020. 

Naast de stad Gent nemen de gemeenten Destelbergen, Melle en Merelbeke als partner deel aan dit intensieve project. Veneco neemt deel aan het kernteam namens deze drie gemeenten. 
 

                                            


ESF
In het kader van het ESF-dossier ‘Versterkt streekbeleid’ werken we samen met de provincie Oost-Vlaanderen aan duurzame mobiliteit door:

- autodelen te stimuleren en het oprichten van een netwerk van mobipunten;

- het multimodaal versterken van verkeersassen met focus op de N70 en N9;

- het operationeel maken van een stadsregionaal verkeersmodel voor de vervoerregio Gent. 

                                                         

Contactgegevens
Tim Scheirs
Stafmedewerker mobiliteit
E: tim.scheirs@veneco.be
T: 09/218.98.39