102 duurzame voertuigen in bestelling via gestroomd.be

102 duurzame voertuigen in bestelling. Dat is de indrukwekkende balans van Gestroomd.be, het aankoopplatform voor duurzame voertuigen dat in april 2022 werd gelanceerd door alle Vlaamse streekintercommunales en gecoördineerd door IGEMO.

Het aanbod 

Het platform biedt lokale besturen de mogelijkheid om elektrische, hybride en andere duurzame voertuigen te kopen. Dat gaat van de gewone wagens tot specifiek op eigen noden aangepaste voertuigen voor vb. rolstoeltransport. Door gebruik te maken van een gemeenschappelijke overheidsopdracht vermindert de administratieve rompslomp voor elke gemeente in vergelijking met een situatie, waarin elke gemeente op eigen houtje een aanbieder zoekt. Het is bovendien mogelijk om een goede prijs te krijgen door het grotere aantal wagens. Er zijn kortingen op de catalogusprijs, variërend van 5 tot wel 40%. 

Voor wie?

De dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op gemeentebesturen, maar ook op politiezones, brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en intercommunales. Ook zij kunnen hun voertuigenvloten verduurzamen via de aankoopcentrale duurzame voertuigen.

Surf naar gestroomd.be voor meer info. 

In samenwerking met: