Huisvesting voor oeverzwaluwen op onze terreinen

Duurzame en kwalitatieve ontwikkeling

In De Prijkels plantten we in totaal 9,14 ha nieuw bos aan waarvan 5 ha bosplantsoen van inheemse struik- en boomsoorten zoals meidoorn, sleedoorn, sporkehout, zomereik, haagbeuk,…. Het ganse gebied wordt bovendien omzoomd met een dubbel lint van zomereiken.

In Maldegem 'De Campagne' werden 4.800 bosgoedplanten, 2.800 haagplanten en 200 hoogstammige bomen aangeplant. Het bedrijventerrein kreeg zo een 6,3 ha aan blauw-groene invulling. 

Oeverzwaluwkasten 

Ook de nazorg met het oog op het nastreven van biodiversiteit krijgt de nodige aandacht. We zorgen voor een begrazing via schapen, plaatsen bijenhotels,...

En vorige week plaatsten we 2 oeverzwaluwkasten, eentje voor 'De Prijkels' en eentje voor 'De Campagne'. We hopen zo een blijvende huisvesting te bieden en onze terreinen meer natuurinclusief in te richten. Lokale vrijwilligers van Natuurpunt en RLM zorgen voor de monitoring van de populatie.