Aankoop gemeentelijke basisschool in Melle

De gemeente Melle verkoopt de voormalige gemeentelijke basisschool langs de N9 aan Veneco met als doel de ontwikkeling van een kwalitatieve woonsite.

Het realiseren van betaalbare woningen staat voorop, De ambitie is om de site maximaal autovrij te houden, te ontharden en te vergroenen.

In het ontwerp zal rekening gehouden worden met het behoud van de erfgoedwaarde. Zowel het oude gemeentehuis als de voormalige onderwijzerswoning zijn erkend als beschermde monumenten. De school zelf staat op de inventaris bouwkundig erfgoed. Een rijke geschiedenis die we met de nodige zorg zullen bewaken.

Vanuit haar ervaring met diverse herbestemmingsprojecten streeft Veneco naar een kernversterkend woonproject dat bijdraagt aan de opwaardering van de site. Tegelijk wordt een nieuwe (mogelijks publieke) invulling gegeven aan de twee beschermde monumenten waardoor deze in ere worden hersteld. Bij het bepalen van het woonprogramma zal betaalbaarheid een centrale rol spelen.

Planning

  • Verhuis gemeentelijk archief naar toekomstig erfgoedpunt: eerste helft 2024
  • Effectieve verkoop: midden 2024
  • Opmaak projectdefintie en voorbesprekingen met betrokken actoren: 2024
  • Start werken: vanaf 2026