Een diversiteit aan generaties op de Algemene Vergadering

Na het formele deel waarin het werkprogramma voor 2024 werd voorgesteld, de begroting werd toegelicht, een statutenwijziging werd goedgekeurd ,en de nieuwe bestuurder Marc Boterdaele werd verwelkomd, gaven we het woord aan sociaal psycholoog Kim Jansen. 

"Generatieverschillen bestaan niet, de verschillen die er zijn berusten op individuele en levensfase verschillen"

Slechts 2 van de 115 aanwezigen kon zich vinden in deze stelling, wat het startsein vormde voor een presentatie vol dynamiek. Er zijn meer generaties dan ooit op de werkvloer, dit was ook duidelijk bij de aanwezigen. Bij een rondvraag bleek enkel Generatie Z niet vertegenwoordigd. 

We onthouden dat we ons moeten uitspreken, elkaar moeten versterken, nieuwsgierig moeten zijn naar de ander, interacties tussen generaties moeten stimuleren,....

Waardevolle tips waarmee we aan de slag kunnen gaan. 

De Buitengewone Algemene Vergadering gemist? 

Bekijk de presentatie op de downloadpagina