Infomarkt Ruimtelijk Beleidsplan Lochristi

Op 18 december 2023 stelde de gemeenteraad van Lochristi het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan en het bijhorende milieueffectenrapport voorlopig vast. 

Het ruimtelijk beleidsplan is de opvolger van het oude structuurplan van 2011 en omvat de nieuwe visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Lochristi. Het plan speelt bovendien in op de noden van de toekomst. 

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek organiseerde de gemeente samen met Veneco een infomarkt op maandagavond 15 januari 2024. Bewoners werden uitgebreid ge├»nformeerd en kregen de mogelijkheid om vragen te stellen. Het openbaar onderzoek loopt 90 dagen en duurt nog tot begin april.

Meer info vindt u ook op de website van Lochristi