Al 30 nieuwe bedrijven in De Prijkels

In de zomer van 2018 verwelkomden we het eerste bedrijf in de uitbreiding van De Prijkels. In 2019 waren dat er al 13. En vandaag komen er nog eens 12 bedrijven bij die we graag aan u voorstellen. 

Het duurzame bedrijventerrein is zo goed als afgewerkt, enkele bedrijven namen reeds hun intrek in het nieuwe bedrijfsgebouw of zijn volop aan het bouwen.

De Prijkels is een toonbeeld van rationeel ruimtegebruik en duurzaamheid: geen bouwbeperking in de hoogte, collectieve waterbuffering, gescheiden fietspaden, faciliteren van initiatieven waarbij regenwater wordt opgevangen en gerecupereerd, het voorzien van lokale hernieuwbare energieproductie via een windturbine, extensief groenbeheer door begrazing via schapen,…

Wil je weten welke bedrijven we verwelkomen? Lees hier het volledige persbericht.