Energiehuis Veneco ontvangt subsidies van VEKA voor wijkrenovatieprojecten

Tijdens het pilootproject in de Bloemekenswijk in Lievegem werd duidelijk welke aanpak het best werkt om buurtbewoners te overtuigen om hun woning te renoveren. Deze best practice werd meegenomen binnen een nieuwe subsidieaanvraag bij het Vlaams Energie en Klimaatagentschap. Met succes!

Subsidie van 344.000 euro

Energiehuis Veneco ontvangt ruim 344.000 euro subsidie voor het opzetten van wijkrenovatietrajecten en het uitvoeren van thermografische gevelscans in de 19 aangesloten gemeenten.

Een mobiel loket vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 zal telkens gedurende 14 dagen een mobiel loket neerstrijken in de geselecteerde wijken. Vanuit de mobiel wordt een activerende buurtdynamiek opgezet om zoveel mogelijk bewoners te adviseren over energetische ingrepen in hun woning en te begeleiden naar uitvoering.

Een eerste stap is een warmtescan van iedere gevel. Zo krijgen buurtbewoners een eerste indicatief beeld over de isolatiegraad van hun woning, met als doel hen aan te zetten tot het inwinnen van advies.

Samen met de gemeenten selecteren we wijken met een groot renovatiepotentieel. Alle huishoudens kunnen in de mobiel terecht voor persoonlijk advies en begeleiding. Ook kwetsbare huishoudens krijgen de nodige aandacht en genieten specifieke begeleiding.

Het mobiel loket heeft tot doel een duurzame renovatiegolf op gang te brengen binnen de Venecoregio, met als kernboodschap: renoveren is mogelijk voor iedereen wanneer men beschikt over de juiste informatie, deskundig advies en begeleiding op maat.

De wijkrenovatietrajecten met het mobiel loket worden opgezet in samenwerking met SOM vzw, ILV Wonen Leie en Schelde & VEKA