De Hoppin pop-up demodagen bij Solva

Hoppin-punten? 

Steden en gemeenten vervullen een belangrijke rol in het voorzien van verschillende vervoersoplossingen. Hoppinpunten bieden hierop een antwoord. Het is een plek waar openbaar of collectief vervoer, deelauto's, taxi's, (deel)fietsen samenkomen. 

Veneco ontwikkelde een divers aanbod om de gemeenten te ondersteunen. Dit kan gaan over het concept, technisch ontwerp, uitvoering en ondersteuning subsidieaanvraag. 

Omdat herkenbaarheid en uniformiteit belangrijk zijn bij de uitwerking stelt intercommunale Solva haar aankoopcentrale voor infrastructurele elementen open voor DDS, Igemo, Interwaas en Veneco. 

Het uitgebreide aanbod voorgesteld op de Hoppin pop-up demodagen

Solva organiseerde op 11 en 12 oktober de Hoppin pop-up demodagen. Op die manier leren steden en gemeenten de werking en het uitgebreide aanbod kennen. Zuilen, straatmeubilair, overkappingen, deelsystemen,...waren te bezichtigen. Het was ook het ideale moment om de elektrische voertuigen van de aankoopcentrale Gestroomd uit te testen. 

Bekijk hier de reportage op TV OOST