Een groene long in het centrum van de gemeente Lochristi

Veneco maakt een visie en structuurschets op voor een nieuwe groene long van 1,8 ha in het centrum van de gemeente Lochristi. 

Situering

Het studiegebied bestaat uit de omgeving van de Sint-Niklaaskerk (inclusief aanpalende park), de oude pastorijwoning met bijhorende tuin, de parking langs de Deknijstraat naast het politiegebouw, de oude begraafplaats en het groene buurtpleintje langs de Kerkwegelakker. 

Studie

Het doel is te komen tot één samenhangende ruimtelijke visie voor dit gebied, met aandacht voor de ruimtelijke beeldkwaliteit, gebruikswaarden, erfgoed, biodiversiteit en landschappelijke waarden, sociale controle, toegankelijkheid en doorwaadbaarheid, beheer, onderhoud,... Er wordt nagedacht over het toekomstig gebruik van de Sint-Niklaaskerk en de pastorijwoning.  

Participatie

Er wordt veel aandacht besteed aan overleg en participatie. Het is belangrijk dat relevante actoren en partijen de kans krijgen om mee na te denken over deze nieuwe groene long. 

Een eerste infomarkt vond plaats op 18 november. Inwoners en geïnteresseerden kregen de kans om vragen te stellen en opmerkingen te formuleren. 

Bekijk de presentatie