Eerste fietsstraat in Evergem is een feit

In oktober 2020 vroeg de gemeente Evergem ons hen via een interne workshop te begeleiden in het verkennen van mogelijke toekomstvisies voor de verkeerscirculatie en parkeerorganisatie in het centrum. 

Als ambtenaar of schepen, dagdagelijks bezig met een bepaalde problematiek, is het niet evident de vele aanwezige opportuniteiten te zien. Veneco bracht verschillende externe experten (mobiliteit, parkeren, projectontwikkeling) samen met ambtenaren van de gemeente en schepen Lucas Van der Meersch. 

Op het terrein rijpte het idee van een fietsstraat in de Bibliotheekstraat – Dorpsplein – Gilbert Braeckmanplein – Kapellestraat. Deze vormt een interessante oost-west fietsverbinding doorheen het centrum.

Nauwelijks één jaar later is de fietsstraat een feit! Fiets even mee.

Bovendien wijzigde de voorrangsregeling op het Dorpsplein. Hierdoor wordt de voormalige doorgaande (sluip)verkeersstroom gefilterd zonder dat drastische circulatiemaatregelen nodig zijn. En, omdat verkeersruimte werd omgezet naar verblijfsruimte, was het mogelijk om de plaatselijke horeca terrasuitbreiding te geven.