Van brokkelviaduct naar regionale visie voor E17 en R4 op lange termijn

Op 24-05-2019 besliste de Vlaamse Regering tot de opstart van de verkenningsfase voor het Viaduct Gentbrugge. Wat leeft er rond de problematiek van het E17 viaduct, wie is er allemaal bij betrokken? Wat zijn de bekommernissen? Welk verder onderzoek is er nodig? Wat zijn de mogelijke elementen om een toekomstvisie mee op te bouwen? 

Op basis van deze elementen nam de Vlaamse Regering een startbeslissing. Een volgende stap in het proces kan gezet worden. Alle vragen en uitdagingen uit de verkenningsfase worden aangepakt. Eén van de elementen is dat het complex project niet enkel beperkt blijft tot het grondgebied Gent(brugge). Ook de buurgemeenten Destelbergen, Melle en Merelbeke worden betrokken. Veneco neemt een ondersteuningsrol op voor deze 3 gemeenten. Een coördinerende taak is toebedeeld aan de Gouverneur die de rol van procesbegeleider zal opnemen. 

Lees er meer over op de website van het Department Omgeving

En bekijk de video om een beeld te krijgen van het verloop van de verkenningsfase.