Ekopak vestigt zich op De Prijkels

Veneco is gestart met de laatste toewijzingen in het bedrijventerrein De Prijkels in Nazareth-Deinze-Kruisem. Nadat we in september vorig jaar 12 nieuwe bedrijven verwelkomden, mogen we vandaag het beursgenoteerd bedrijf Ekopak aan het lijstje toevoegen. 

Ekopak, een duurzame meerwaarde

Ekopak is een ESG-gedreven onderneming die circulaire wateroplossingen op de markt brengt. De oplossingen van Ekopak bieden industriële klanten de mogelijkheid om hun waterverbruik uit het openbare net op een duurzame, betrouwbare en rendabele manier significant te verlagen. Ekopak focust daarbij op een optimalisatie van het watergebruik met behulp van containerwaterzuiveringsunits die netonafhankelijke waterbronnen zoals regen-, oppervlakte- en/of afvalwater omzetten in zuiverder water. De klant kan deze op zijn beurt gebruiken en herbruiken in de industriële processen. 

Om de verdere toekomstige groei van Ekopak te ondersteunen, is de investering in een nieuw bedrijfspand noodzakelijk. Het gebouw wordt gerealiseerd op een terrein van 2,1 ha (perceel nr. 22). Het omvat  kantoren en een fabrieksatelier om zo de verschillende teams van Ekopak tewerk te stellen. 

De investering vormt een concrete illustratie van de visie van Ekopak naar duurzaamheid. 

Ekopak streeft naar een zelfvoorzienend en duurzaam gebouw dat verder gaat dan de stedenbouwkundige voorschriften, o.a. op vlak van CO2-neutraliteit. Het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke bouwmaterialen en het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen (zonnepanelen, warmtepomp) staan voorop. De overschotten van de opgewekte elektriciteit worden dan weer gebruikt voor de slimme laadpalen van het elektrisch wagenpark. We spreken van een energiepositief gebouw aangezien Ekopak meer energie zal opwekken dan het zal verbruiken. 

Als specialist in waterbehandeling en recyclage, zal Ekopak het hemelwater opvangen en hergebruiken. Het sanitair afvalwater wordt na behandeling gerecupereerd. 

Omdat De Prijkels een toonbeeld is van rationeel ruimtegebruik en duurzaamheid is deze site een logische keuze voor Ekopak. Het is bovendien dichtbij het huidige hoofdkantoor in Tielt en bij grote invalswegen & fietsroutes. Het bedrijfsgebouw zal in gebruik genomen worden in het voorjaar van 2024.

Pieter Loose, CEO Ekopak

We zijn sinds enkele jaren sterk gegroeid en dit nieuwe bedrijfspand is nodig om verdere groei te ondersteunen. We willen onze focus naar duurzaamheid versterken en zijn trots dat we een volledig ‘self sustainable’ en CO2-neutraal bedrijfsgebouw kunnen realiseren, volledig onafhankelijk van het net. Dit wordt de norm naar de toekomst.

 

Stan Vandriessche, Vandriessche Architecten

Als energiebewust en geëngageerd bureau zijn we blij om dit ambitieus en uitdagend project voor Ekopak te kunnen vormgeven. Ekopak is een voorloper inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en dit nieuw bedrijfsgebouw zal hun identiteit uitstralen en versterken. We realiseren het programma in een gevatte vorm waarbij evenveel aandacht uitgaat naar een doordachte architectuur in de specifieke context als naar het welbevinden van de mensen die er gebruik van zullen maken.

De teller staat op 31

Met de komst van Ekopak staat de teller vandaag op 31 toewijzingen sinds 2018. 

2022 wordt het jaar waarin we het laatste perceel verkopen en de bouwwerken op het lokaal bedrijventerrein volop van start gaan. 

Danny Claeys, burgemeester Nazareth en voorzitter van Veneco

Ekopak brengt een hoge werkgelegenheid met zich mee. Zo zetten een 100 extra werkkrachten hun schouders onder duurzaamheid op het bedrijventerrein en op maatschappelijk vlak.

Groepsfoto van links naar rechts:

Melissa Vanhoecke (Marketing manager Ekopak), Stan Vandriessche (Vandriessche Architecten), Filip Vervaeke (schepen lokale economie & industrie, stad Deinze), Jan Vermeulen (burgemeester, stad Deinze), Pieter Loose (CEO Ekopak), Sofie Vandelannoote (algemeen directeur Veneco) en Robrecht Bothuyne (schepen lokale economie, gemeente Kruisem).