Energielandschap Regio Gent

Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, 23 gemeenten, lokale omgevingsexperts, bedrijven en organisaties zet Veneco haar schouders onder de realisatie van het ‘Energielandschap 2050’.

We treden hierbij op als kennispartner en ondersteuner van het planningsproces o.m. door de verslagneming op te nemen. Bovendien zetten we onze expertise in als ontwikkelaar van duurzame bedrijventerreinen, zowel op het vlak van visievorming als realisatie. We denken hierbij aan bvb. het toekomstig bedrijventerrein Balgerhoeke waar we het planningsproces opvolgen via de stuurgroep. 

We nemen ook onze rol op om onze vennoten te begeleiden in de uitwerking en uitvoering van mogelijke energie-efficiënte oplossingen. 

Samen een klimaatgezonde ambitie nastreven

Het doel is om tegen 2040 klimaatgezond te zijn. En dit is mogelijk door in te zetten op hernieuwbare, duurzame en betaalbare energiebronnen (bv. windturbines, zonnepanelen en waterkrachtcentrales). 

Via de Ruimtelijke Regionale Energievisie Energielandschap 2050 wordt nagegaan waar deze installaties het best een plek krijgen, hoe hernieuwbare energiestromen slim worden geïntegreerd, hoe de energievraag en het aanbod met elkaar in evenwicht worden gebracht en waar de energievraag slimmer en efficiënter wordt georganiseerd. 

Om ons toekomstig energiesysteem duurzaam, efficiënt en betaalbaar te maken, denken we na over:

  • Waar kunnen hernieuwbare energie-installaties het best komen in Regio Gent?
  • Hoe verzoenen we dit met de andere behoeften van de mens, natuur en milieu?
  • Welke bedrijventerreinen kunnen een rol als 'energiehub' of 'EHUBt' opnemen? Kunnen ze bvb. elektriciteit of waterstof produceren of opslaan, of warmte aan nabije woonwijken leveren?

Er wordt ook een actieprogramma opgemaakt met engagementen van sleutelactoren om de visie uit te voeren. 

Meer info lees je ook op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen