Studiemiddag 'Innovatief wonen in Vlaanderen'

Dit najaar organiseren Veneco, Architectuurwijzer, provincie Oost-Vlaanderen en gemeente Wachtebeke drie vormingsmiddagen over innovatieve woonprojecten in Vlaanderen. We nodigen je graag uit voor de studiemiddag in jouw regio bij Veneco in Lievegem op vrijdag 2 december 2022

Tijdens de studiemiddag belichten we diverse innovatieve aspecten van het wonen aan de hand van een tiental interessante referentieprojecten in Vlaanderen. Traditionele woonvormen bieden vaak geen passend antwoord meer, dus innovatieve woonvormen lijken een oplossing voor de toekomst, maar wat is innovatief? We verdiepen ons op deze middag niet in de bouwtechnische innovaties, maar verkennen innovatieve grondformules, atypische bouwpartners, nieuwe woonensembles en andere ruimtelijke en beheersmatige aspecten van het wonen.  

Op het programma:

13u00 Ontvangst

13u30 Inleiding vanuit beleidskader innovatief wonen
Erik Tjampens, provincie Oost-Vlaanderen

13u40 Innovatieve aspecten van het wonen - 5 thema’s
Peggy Totté, Architectuurwijzer

14u30 Samenwerken met Inclusio in Melkerij te Wachtebeke
Isabelle Van Asbroeck, Inclusio & Peter Lacoere, Veneco


PAUZE


15u30 Plaatsbezoek & toelichting Dreef 10 te Zomergem
Catherine Pyck, Veneco

16u00 Wooncoop als nieuwe partner & werken met erfpacht
Karel Lootens, wooncoop

16u30  Reflectie over potentie in eigen regio
Veneco


De studiemiddag vindt plaats in het gemeentehuis Zomergem, Markt 1 in Lievegem. Inschrijven kan via volgend formulier

Indien je verhinderd bent op 2 dec, ben je ook van harte welkom op 22 nov of 1 dec bij de intercommunales Solva en Interwaas. Het programma kan je hier nalezen.