Groen licht voor het Egmontpark in Gavere

In het hart van Gavere wordt een verlaten terrein heropgewaardeerd tot gemeentelijk park van 0,6 ha. Het Egmontpark sluit naadloos aan bij de nieuwe vergroende markt en zet sterk in op het behoud van de natuurwaarde met aandacht voor de wensen van buurtbewoners. Deze groene long voorziet in veilige doorsteken naar het centrum. Met het verkrijgen van een omgevingsvergunning en de publicatie van het aanbestedingsdossier kijkt de gemeente vol verwachting uit naar de realisatie.  

De gemeente Gavere kende de laatste decennia een sterke groei. Vele nieuwe ontwikkelingen flankeren vandaag bestaande projecten in de kern die vragen om één verbindende schakel: een groene ruimte in het verlengde van de nieuwe markt.

In 2007 kocht het OCMW een verlaten industrieterrein van +/- 6.000 m2 in het binnengebied. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit gebied aanzienlijk te verdichten, conform de bestemming ‘zone voor groepswoningbouw’ in het RUP ‘Markt en omgeving’. De gemeente besliste echter dat de omvorming van het binnengebied tot een natuurlijke groenzone een unieke kans biedt om de kern op te laden en veilige doorsteken te creëren via aanpalende trage wegen. Bovendien investeert de gemeente heel wat middelen. Zo brengt ze haar gronden volledig in en werkte de gemeente samen met aanpalende ontwikkelaars om het park verder uit te breiden en vorm te geven op naburige gronden. De gemeente kan tevens via de projectoproep ‘Natuur in je buurt’ rekenen op een subsidie van 100.000 euro van het Agentschap Natuur en Bos.

Realisatie Egmontpark

Voor de realisatie lanceerde de gemeente samen met streekintercommunale Veneco in 2021 een wedstrijdoproep. Via deze procedure werd landschapsarchitect Arne Deruyter i.s.m. plantkundige Steven De Bruycker aangesteld. Bij de selectie was ervaring met het behoud van bestaand groen en de aanplant van nieuw groen in functie van verkoeling, verdamping, belevenis en biodiversiteit belangrijk.

Buurtbewoners in verbinding brengen met de natuur is de sleutelfactor. Op die manier wordt het Egmontpark een natuur- en spelbeleving voor alle bevolkingsgroepen in en rond Gavere. Het ontwerp is gericht op het behoud van de meest waardevolle bomen en struiken. Ook water speelt een belangrijke rol. Het terrein kent een sterke helling. In de oksel van het park en op één van de laagste punten stroomt het infiltratiewater op natte dagen doorheen het groen. Parkarmen en -stegen vormen de groene uitlopers en verbindende elementen naar de naburige (woon)projecten.

Timing

De gemeente ontving deze zomer de omgevingsvergunning en op 20 november keurde de gemeenteraad het aanbestedingsdossier goed. De volgende stap is het zoeken naar een aannemer. De werken zullen van start gaan in het voorjaar van 2024.