Publieke raadpleging RUP Woongebieden N9 in Lievegem

Veneco maakte in opdracht van de gemeente Lievegem een startnota op voor het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘woongebieden N9’. Het doel van het RUP is het creëren van een standstill en het vermijden van een hogere dynamiek langs de N9.

Wat betekent dit concreet?

  • De gemeente streeft ernaar de huidige woongebieden langs de N9 te behouden. Maar extra verdichting is niet wenselijk.
  • Andere bestaande functies (niet-woonfuncties) worden behouden. Maar bijkomende grootschalige commerciële ontwikkelingen met een grote parkeerdruk (o.a. baanwinkels) zijn te vermijden.

Er is een publieke raadpleging en adviesronde van maandag 30 oktober t.e.m. vrijdag 29 december 2023. Op dinsdag 14 november vond er een informarkt plaats waar experten meer uitleg gaven en vragen beantwoordden.