Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Groenstructuren in het bedrijvenpark in Maldegem

De ontwikkeling van het bedrijvenpark in Maldegem is volop aan de gang. De aanleg van de groenbuffer tussen de woonzone aan de N9 en het bedrijventerrein gebeurt nog dit plantseizoen. Aannemer Mahieu uit Oudenburg start in februari 2020 met de voorbereidende werken.

Ten westen van de begraafplaats komt een bredere boszone met aanpalend een hoogstammige boomgaard met streekeigen fruitbomen. De realisatie van wandelpaden doorheen de groenstructuren zullen voor een verbinding zorgen tussen de bedrijvensite en de omgeving.

De tweede fase van de groeninrichting gebeurt na finalisatie van de infrastructuurwerken. Op dit ogenblik voert De Logi & Hoorne het archeologisch onderzoek uit. Pas na vrijgave van het terrein worden de eigenlijke infrastructuurwerken ingepland. 

Bij de uitwerking van de groenstructuren streven we naar een extensieve inrichting waar het stimuleren van biodiversiteit centraal staat. We kozen voor streekeigen soorten bomen en heesters. 

In totaliteit komen er op de site 200 hoogstammige bomen, ruim 4.800 bosgoedplanten en 2.800 haagplanten. In combinatie met 1,7 ha bermstroken (waarvan 1,30 ha extensieve zones met bloemrijk grasland) en 3 ha bijkomend aangelegde infiltratiebekkens, zal +/- 6,3 ha van de uitbreidingszone een blauw-groene invulling krijgen. Deze groenzones bepalen mee de beeldkwaliteit van het bedrijvenpark.  

Voor vragen over de groeninrichtingswerken contacteer Cindy Van Caeneghem (09/251.22.22 of cindy.vancaeneghem@veneco.be).

Hebt u interesse in een perceel op het toekomstig bedrijventerrein, neem dan contact op met Wendy Van Laere (09/251.22.22 of wendy.vanlaere@veneco.be).