Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Eerste steenlegging Parkschool Melle

De bestaande gemeentelijke basisschool langs de N9 was sterk verouderd. Er was te weinig groen- en speelruimte en de infrastructuur voldoet niet meer. De gemeente Melle besliste daarom een nieuwbouw te realiseren op de site ‘Vossenstraat-Beekstraat-Spoorlaan’. 

Architecturale kwaliteit via de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester

De Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester is een procedure om ontwerpers te selecteren voor publieke opdrachten. Tweemaal per jaar worden de overheidsprojecten Europees gepubliceerd. Op die manier worden architecten en ontwerpers opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor één of meerdere projecten. 

De gemeente Melle nam hieraan deel. Het winnend architectenbureau was de TV Petillon Ceuppens, Schenk Hattori & Thomas De Geeter. Voor het project ontvangt de gemeente subsidies van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) en van OVAM. Bovendien is er een samenwerking met INTER die advies geeft over de toegankelijkheid van de school.

Veneco treedt op als projectregisseur en zorgt, namens de gemeente, voor afstemming van het proces, de timing en het budget en coördineert de aanverwante studieopdrachten. 

Dubbel gebruik voor de nieuwe parkschool

De school zal zich te midden van een groene oase bevinden, vandaar de nieuwe naam ‘Parkschool’. De totale oppervlakte is 2,2 ha en biedt plaats aan 350 leerlingen. De site heeft bovendien voldoende ruimte  voor school en naschoolse sport- en culturele activiteiten. De muziekschool, de turnclub Immer Vooruit en verenigingen zoals het wijkcomité Elsdries zullen gebruik maken van de accommodatie. 

Buurtpark

De gemeente Melle breidde de opdracht uit en vroeg Veneco om ook het buurtpark rondom de school in te richten. Hiervoor vonden enkele buurtparticipatiemomenten plaats. Op basis van een praatplan gaven omwonenden hun visie op de inrichting van het buurtpark. 

Het doel is een natuurlijke parkzone te creëren met speel- en leernatuur, eetbaar groen, ontmoetingsplekken, ruimte voor sport, ondersteuning van biodiversiteit,… 

Het buurtpark moet tegelijk een veilige schoolomgeving met trage verbindingen voor voetgangers en fietsers faciliteren. Ook de jaarlijkse wijkkermis zal er plaatsvinden. Kortom, het buurtpark moet mensen samenbrengen in een nieuwe groene long. 

Start van de bouwwerken

Op 1 oktober 2019 startte aannemer STRABAG Belgium met de voorbereidende werken voor de bouw van de school. STRABAG gebruikt het sociale netwerk Hoplr om de buurt te informeren over de voortgang van de werken en eventuele hinder. De symbolische eerste steen wordt vandaag gelegd. STRABAG is al meer dan 50 jaar actief in België en heeft een ruime ervaring met het bouwen van scholen.

De start van het nieuwe schooljaar 2021-2022 is gepland op de nieuwe site.  

Voor de realisatie van het buurtpark maakt Veneco in 2020 het  anbestedingsdossier op met het oog op de uitvoering in 2021. 

Tot slot nog enkele cijfers

Aankoop site: € 2.189.265

Sloop bestaande gebouwen: € 500.009,60 (incl. 6 % btw)

Gunning nieuwbouw gemeenteschool & turnzaal: € 7.060.761,77 (incl. 6 % btw)