Merelbeke bouwt verder aan bruisende Tramstelplaats

De gemeente wil de voormalige tramstelplaats transformeren tot een bruisende en creatieve plek waar Merelbekenaars wonen, leven en werken, met de focus op lokaal ondernemerschap. Vorige week keurde de gemeenteraad van Merelbeke een samenwerkingsovereenkomst goed met de private partijen SANKT, Arcaterra en Wisselkouter die de woonontwikkeling zullen realiseren. Daarnaast kwam er ook groen licht voor de uitgifte van het erfgoed in eigendom van de gemeente. 

Toekomstplannen

In het voorjaar van 2021 maakten de inwoners van Merelbeke voor het eerst kennis met de plannen voor de tramstelsite. Projectontwikkelaar Miss Miyagi onderzocht samen met het lokaal bestuur Merelbeke verschillende scenario’s voor de volledige site en vertaalde haar bevindingen naar een sluitende visie.

Veneco ondersteunt de gemeente Merelbeke met de uitgifte van de drie historisch waardevolle gebouwen die de site rijk is: de stationschefwoning en de tramstelloodsen worden in erfpacht gegeven, voor het schildershuisje komt er een concessieovereenkomst. Deze drie afzonderlijke uitgiftedossiers werden elk op maat van het gebouw uitgewerkt. Met de lancering van de herbestemming wil de gemeente komen tot een passende en lokale invulling die bestaat uit een mix van publiek toegankelijke en commercieel aantrekkelijke functies.

Drie uitgiftedossiers

  • De Stationschefswoning is een monument met een brutovloeroppervlakte van zo’n 185 m2. Het gebouw is in goede staat en wordt voor een periode van 18 jaar in erfpacht gegeven. De stationschefswoning is het uithangsbord van de volledige site en grenst aan de Hundelgemsesteenweg. De gemeente beoogt een invulling die een positieve impuls genereert voor de omgeving en bijdraagt aan een levendige buurt.
  • Het Schildershuisje is vastgesteld erfgoed en heeft een oppervlakte van 80 m2. Het gebouw heeft nood aan een grondige renovatie en een herbestemming. Het huisje wordt in concessie gegeven op basis van het concept dat de concessiehouder indient bij de bieding. Het Schildershuisje moet een horeca gerelateerde invulling krijgen die de levendigheid en de sociale activiteiten van het aansluitende park ondersteunen.
  • De Tramstelloodsen zijn vastgesteld erfgoed met een oppervlakte van zo’n 610 m2. De gebouwen vragen om een grondige renovatie en worden voor een periode van 15 tot 50 jaar (door de kandidaat zelf aan te geven) in erfpacht gegeven. De gemeente gaat op zoek naar een private partner om de renovatie uit te voeren met aandacht voor het erfgoed. Er wordt ook gevraagd om een bruisende invulling te realiseren in dit gebouw.

De werken aan de aanpalende woonontwikkeling gaan nog in 2023 van start. Tegen 2024 wil de gemeente de eerste bewoners en ondernemers verwelkomen op de vernieuwde site.

Klik hier voor meer info