Nieuwe oproepdossiers!

De publieke rol van Veneco houdt in dat we onze partners begeleiden, zowel bij de uitvoering van taken die centrale overheden hen opleggen, als bij de uitvoering van taken die we zelf uitkiezen. 

Als verlengstuk zorgen we ervoor dat de zaken effectief worden gerealiseerd. 

Dit doen we door op zoek te gaan naar de juiste partner, samen met de gemeenten. We maken hierbij gebruik van een wedstrijdformule, een oproep tot indiening van een dossier, het verspreiden van een bestek,....

 

 

De lopende dossiers zijn: 

► Samen met de Gemeente Sint-Laureins en de kerkfabriek van Watervliet zijn we op zoek naar een ontwerpteam voor de nevenbestemming van de OLV Hemelvaartkerk.

► In de Gemeente Kaprijke zoeken we naar een private partner om een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) en noodwoning te realiseren.

𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙨𝙚?

Meer info op www.veneco.be/oproepen