Omgevingsvergunning voor de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Rieme Noord

De gemeente Evergem verleende op 21-02-2022 de omgevingsvergunning aan Veneco voor de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Rieme Noord Callemansputtewegel. 

Uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente Evergem bleek er een behoefte te zijn aan ruimte voor lokale bedrijvigheid. Door de goede ontsluiting en de nabijheid van de bestaande bedrijvenzones werd gekozen voor de zone tussen de R4, Zonneweg, Callemansputtewegel en de Haven van Gent. 

Infrastructuurwerken

Studiebureau Lobelle lanceerde de aanbesteding voor de infrastructuurwerken. Deze omvatten de riolerings- en wegeniswerken. De bestaande grachten worden gedempt en de terreinen worden opgehoogd om een aansluiting te maken met de bestaande terreinen van de Haven van Gent. Er komt een afwateringsgracht voor opvang van regenwater van de rijweg en het fietspad, en er wordt een collectief bufferbekken voor de toekomstige bedrijfsgebouwen aangelegd. 

Mobiliteit

De ontsluiting van het bedrijventerrein gebeurt via de Zonneweg waarlangs de R4 vlot en gemakkelijk bereikbaar is. Ten westen en ten noorden van de weg leggen we een vrijliggend dubbelrichtingfietspad aan  in asfalt. Op het einde van de 7 meter brede weg komt een rondpunt voor enerzijds een vlotte keerbeweging en anderzijds de ontsluiting van het bestaande garagebedrijf. Hierdoor wordt de aanpalende woonkern ontlast van alle vrachtverkeer. 

Timing 

In 2021 en 2022 lag de focus op het archeologisch vooronderzoek en de opgravingen. De werken en eventuele vondsten zijn te volgen op onze Facebook-pagina Archeo-Veneco

De aanvang van de werken staat gepland voor midden dit jaar. 

Interesse in een perceel? 

De zone is bestemd voor bedrijvigheid op lokale schaal met een ruimtevraag van +/- 2.000 m2 tot 15.000 m2. De definitieve indeling gebeurt op basis van de vraag van de kandidaten. 

Wie graag op de hoogte wordt gehouden van de start van de verkoop (vermoedelijk in het najaar), stuurt een mailtje naar wendy.vanlaere@veneco.be