Samen met Bart Somers en alle gemeenten uit de Venecoregio engageren we ons voor het Lokaal Energie- en klimaatpact

Minister Somers lanceerde het Lokaal Energie- en klimaatpact (LEKP) om de globale klimaatuitdaging op lokaal niveau aan te pakken. Het pact werd ondertekend door 293 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten. In de Veneco-regio engageerden alle gemeenten zich. Een uitgelezen moment dus om al onze gemeenten samen te brengen en dit bloeiend startmoment in de kijker te zetten.  

Waarom? 

Steden en gemeenten staan het dichtst bij de burger en hebben een grotere impact om concrete projecten succesvol tot uitvoering te brengen. Na ondertekening hebben de gemeenten recht op financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen. Zo komt er maar liefst 1,2 miljoen euro naar de Veneco-regio.  

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact focust zich op vier werven: vergroening, participatieve energie, duurzame mobiliteit en water. Het gaat aan de slag met het engagement en de daadkracht van de lokale besturen en vertaalt abstracte klimaatambities in zeer concrete doelstellingen per stad of gemeente. Veneco en de 19 lokale besturen rond Gent hebben zo’n contract afgesloten met Vlaanderen en kunnen rekenen op 1,2 miljoen euro ondersteuning. Hun samenwerking is een modelvoorbeeld voor de rest van Vlaanderen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers

De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en meer confronterend. Sedert 2017 begeleidt Veneco – samen met heel wat stakeholders in de regio - gemeenten niet alleen bij het opmaken van duurzame energie- en klimaatactieplannen, maar vooral bij de uitvoering van concrete projecten die een directe impact hebben op CO2-reductie. We vertrekken hierbij vanuit onze 5 klimaatkapstokken en hebben op deze manier tal van regionale projecten uitgerold: zonnepanelen op overheidsgebouwen, fietsleasing, uitreiking van green key-labels aan B&B’s in het Meetjesland,…

Lees hier het volledige persbericht.