Start verkoop fase 2 bedrijventerrein Singelken

Het bedrijventerrein ‘Singelken’ is gelegen nabij het centrum van de gemeente Sint-Laureins en paalt aan het sport- en jeugdterrein ‘t Sentrum. Bedrijven kunnen zich nu kandidaat stellen voor de invulling van het noordelijke deel van het bedrijventerrein, de zogenaamde ‘2de fase’.  

Omwille van de ligging nabij het bestaande sport- en jeugdterrein, werd bij de aanleg van het bedrijventerrein veel aandacht besteed aan de groen- en gemeenschapsvoorzieningen. In 2019 voerden ecologen een nulmeting biodiversiteit uit. Hieruit vloeide een kansenrapport en een beheerplan met concrete biodiversiteitsacties. Zo plantte Veneco in 2020 extra streekeigen groen aan. In de loop van 2021 installeerden we nog nestkastjes, plantten we verwilderende bloembollen en zorgden we voor een extra inzaai van bloemrijk grasland.

Om het gebruik van de fiets als duurzaam vervoermiddel van en naar de site aan te moedigen, is een overdekte fietsenstalling voor 30 fietsen geïnstalleerd. Ondertussen wordt er ook werk gemaakt van 72 extra parkeerplaatsen die waterdoorlatend en groen worden ingericht. 

In de eerste fase kochten 11 bedrijven een perceel aan en werden voor 80 % omgevingsvergunningen uitgereikt. Dit betekent dat de verkoop van de 2de fase kan starten. In de vrijgekomen zone C is een oppervlakte van 7.799 m2 beschikbaar. Bovendien is er in zone B uit de 1ste fase nog een resterende oppervlakte van 1.275 m2. De zone is bestemd voor bedrijven van lokaal belang met als hoofdactiviteit productie, verwerking, bewerking van goederen en/of grondstoffen, logistiek of dienstverlenende bedrijven. Autonome kleinhandel en kantoren zijn niet toegelaten. Groepsbouw is wel mogelijk. Zo kunnen meerdere bedrijven, met een kleinere ruimtevraag, zich op één kavel vestigen. 

Geïnteresseerde bedrijven dienen ten laatste op 29 april een kandidatuurdossier in. In het dossier staat de gewenste oppervlakte en wordt de activiteit verduidelijkt. We vragen ook een antwoord op verschillende criteria zoals mobiliteit, duurzame initiatieven, economie, locatie en een globale visie. 

De volledige infobundel leest u op onze website