Streekfonds Oost-Vlaanderen gelanceerd

Geef een boost aan je lokaal project

Streekfonds Oost-Vlaanderen versterkt lokale projecten met focus op mens en omgeving. We verbinden schenkers en doeners in een inspirerend en actief netwerk en realiseren concrete impact in jouw buurt.

Ook Veneco zet zijn schouders onder dit initiatief met 'Regiokracht'. Naar aanleiding van 60 jaar Veneco wordt het Streekfonds voor de regio rond Gent opgezet: een unieke samenwerking tussen overheden en bedrijven om goede doelen te steunen.

Een hefboom voor lokaal maatschappelijk engagement

Lokale initiatieven, klein en groot, brengen mensen en middelen samen om de handen uit de mouwen te steken voor mens en omgeving.

  • Met een crowdfundingcampagne, gefaciliteerd door Streekfonds Oost-Vlaanderen, sparen de geselecteerde initiatieven een werkbudget voor een concreet project bij elkaar.
  • Dankzij de financiële steun van sponsors en partners kan het Streekfonds het opgehaalde bedrag verdubbelen, met een maximum van 5.000 euro.
  • De Koning Boudewijnstichting ziet toe op procedure en garandeert transparantie.

Hoe werkt het?

Surf naar de website van het Streekfonds om de werking te leren kennen. 

Een smakelijke lancering

Op maandag 26 oktober ontvingen bedrijfsleiders, burgemeesters, bestuursleden uit de 5 regio's van het Streekfonds Oost-Vlaanderen taart. Op die manier willen we hen bedanken voor hun engagement en het uitdragen van onze boodschap. 

Herbekijk de start van deze unieke samenwerking op AVS