Veilige fietsverbindingen prioritair in de regio

De gemeente Lievegem wil een veilige fietsverbinding tussen het centrum van Lovendegem (Kasteelstraat), over de Grote Baan (N9) naar de Bloemekeswijk. Om dit mogelijk te maken zijn nog een aantal grondinnames noodzakelijk. 

Daarom gaf de gemeente aan Veneco de opdracht om een onteigenings- en rooilijnplan voor de aanleg van een verhoogd enkelrichtingsfietspad langsheen de Appensvoordestraat op te maken. 

De afgelopen maanden werd het openbaar onderzoek doorlopen en is het dossier in juni definitief door de gemeenteraad aanvaard. De gesprekken in der minne worden uiteraard verder gezet. Pas als er geen akkoord is, wordt de gerechtelijke onteigeningsprocedure ingezet. 

Tegelijk maakt Veneco voor de gemeente ook het mobiliteitsplan op.