Veneco in het Vakblad Ruimte: De regio als werkveld

Streekontwikkelingsintercommunales zijn in de jaren ’60 opgericht om de economische ontwikkeling te bevorderen. Geleidelijk aan zijn ze breed dienstverlenend geworden en voeren ze een streekbeleid in de praktijk. 

Streekontwikkelingsintercommunales zoals Veneco zijn een sterke actor wanneer het gaat om het vertalen van visie in de praktijk. Op vandaag bundelen we expertise, streven we vanuit een regionaal afwegingskader een coherent beleid na, zijn we een slagkrachtige compagnon de route van lokale besturen, functioneren we als platform voor het delen van kennis en dienstverlening en kunnen een krachtige stem zijn bij centrale overheden. 

Hoe deze krachtige mix lokale besturen vooruit kan stuwen, leest u in het artikel dat is verschenen in het Vakblad Ruimte – editie 46