Verplichte actualisatie kerkenbeleidsplannen

Een gemeente is op vandaag niet verplicht om een kerkenbeleidsplan op te maken. Een goedgekeurd plan is echter wel vereist wanneer een gemeente een erfgoedpremie wil bekomen van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor werken aan een beschermde parochiekerk. 

Dat verandert in 2025.

Iedere gemeente is vanaf 2025 verplicht om te beschikken over een actueel en officieel goedgekeurd kerkenbeleidsplan, zelfs al is er geen intentie om een erfgoedpremie aan te vragen. 

In de visienota 'Beleidsmaatregelen voor de her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen' (2021) is opgenomen:

  • De bestaande kerkenbeleidsplannen dienen vanaf 2025 verplicht geactualiseerd te worden bij de start van elke nieuwe bestuursperiode.
  • De lokale besturen zonder kerkenbeleidsplan worden verplicht om uiterlijk in 2025 een kerkenbeleidsplan op te maken.

Het plan moet gekoppeld worden aan de meerjarenplannen die de (centrale) kerkbesturen moeten opmaken in de eerste helft van het jaar na de lokale verkiezingen. Conform het eredienstendecreet mag een kerkenbeleidsplan niet ouder zijn dan 6 maanden bij het indienen van het meerjarenplan van de kerkfabriek. 

Om tijdig aan deze verplichtingen te voldoen, is het aan te raden om dit jaar al te beginnen met de actualisatie van het kerkenbeleidsplan, in samenwerking met de kerkbesturen. 

Veneco heeft de nodige expertise in huis om lokale besturen te ondersteunen in de actualisatie en opmaak van deze plannen. 

Neem contact op