Woonproject Smissestraat met focus op dorpse architectuur gelanceerd

De gemeente Sint-Laureins wil op de voormalige site van het speelplein in de Smissestraat (8.300 m²) een kernversterkend woonproject realiseren. Deze site ligt centraal in de dorpskern en vraagt dus om een kwalitatieve ontwikkeling voor doelgroepen met een verschillende achtergrond bestaande uit een mix van alleenstaanden, gezinnen, sociale bewoning en niet-behoeftige senioren.

Het moet een wijk worden waar dorpse architectuur de boventoon voert en de belevingswaarde van het semipublieke groen bepalend is. Daarom gaat de gemeente op zoek naar een team dat dorpse figuren en tactieken voor het ‘wonen in meervoud’ vertaalt binnen deze site. Het ontwerp moet dienen als voorbeeld van wat kwalitatieve dorpsarchitectuur inhoudt en fungeert als proefstuk om dorpse ontwerpconcepten uit te testen op maat van de gemeente Sint-Laureins.

Individuele woningen met tuin worden gecombineerd met een deel sociale woningen en eventueel enkele meergezinswoningen. In totaal gaat het om ongeveer drieëntwintig wooneenheden voor alleenstaanden, gezinnen met kinderen en senioren.

Opdracht & procedure

De gemeente doet voor dit project een beroep op Veneco. Aan de hand van een overheidsopdracht worden meerdere projectvoorstellen vergeleken en beoordeeld volgens een aantal criteria. De kandidaat met de beste beoordeling gaat de publiek-private samenwerking aan.

Het weerhouden team realiseert en financiert het project en organiseert de verkoop van de gerealiseerde wooneenheden. Nadat de nodige vergunningen verworven zijn, verkoopt de gemeente de grond aan de projectontwikkelaar.

De procedure verloopt in drie fasen:

  1. De selectiefase: de gemeente gaat samen met Veneco op zoek naar een team kandidaten samengesteld uit een ontwikkelaar en een architect. Na de selectie worden er 3 teams weerhouden.
  2. De gunningsfase: de geselecteerde kandidaten kunnen, op basis van een bestek, elk één projectvoorstel indienen. Aan de hand van een reeks gunningscriteria (bijvoorbeeld stedenbouwkundige kwaliteit, woonkwaliteit, duurzaamheid en financieel voorstel), wordt het project met de beste prijs-kwaliteitverhouding weerhouden. Voor de definitieve gunning kan er met de inschrijvers onderhandeld worden over de voorwaarden van de opdracht op basis van de initiële ingediende offertes.
  3. Realisatiefase: het team realiseert samen met de nodige aannemers het project.

De uitvoering van het project is gepland als volgt:

  • Selectiefase : tweede helft 2023
  • Gunningsfase : voorjaar 2024
  • Onderhandeling: najaar 2024
  • Realisatiefase : 2025

Interesse?

Raadpleeg de selectieleidraad op onze website en dien ten laatste op 10 oktober 2023 een voorstel in.