Een nieuwe toekomst voor de kerk van Boekhoute

De Heilig Kruiskerk van Boekhoute krijgt binnenkort een nieuwe bestemming. Drie teams van architecten buigen zich over hoe de kerk er in Boekhoute zal uitzien. Daarna gaat de gemeente met het beste ontwerp aan de slag.

Het is geen publiek geheim dat de gemeente plannen heeft met de kerk van Boekhoute. Een nieuwe thuis voor het initiatief buitenschoolse opvang, de tentoonstellingsruimte, een ceremoniële functie,…geven het multifunctionele programma vorm. 

De gemeente wenst meerdere functies onder één dak te combineren. Onder begeleiding van Veneco schreef de gemeente een design&build-wedstrijd met als doel een team aan te stellen van architect en aannemer. Drie teams werden uiteindelijk geselecteerd door een selectiecommissie. De beoordeling gebeurde op basis van hun ingediende kandidatuur, projectvisie en eerdere referenties. Een volgende stap is de opmaak van een ontwerp voor de invulling van de kerk met prijsbestek. Het project wordt geraamd op 1.225.000 euro, inclusief BTW, herzieningen en erelonen.

De gemeente Assenede zal het beste voorstel selecteren en het ontwerp vervolgens voorleggen aan de bevolking. De verhuis van het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang naar de kerk staat gepland tegen eind 2023.

Meer Info: 

Communicatiedienst gemeente Assende

T: 09 341 95 97 

E: communicatie@assenede.be