Op zoek naar juiste schaalgrootte en afstemming voor erfgoed en cultuur

Door de vele verschillende initiatieven is het zowel voor lokale besturen als voor geïnteresseerde burgers niet altijd duidelijk waar en bij wie ze terecht kunnen. Daarom willen we met het doorbraaktraject zorgen voor een betere afstemming en samenwerking op vlak van erfgoed en cultuur. 

Binnen de referentieregio Gent opereren verschillende intergemeentelijke structuren, erfgoed- en cultuurorganisaties enz. Initiatieven zijn niet altijd maximaal op elkaar afgestemd, waardoor de regio kansen mist, zowel naar buiten toe (de toerist) als binnen de regio. Denk hierbij aan participatie van de bevolking en medewerking van belangrijke spelers, zoals de eigenaars van beschermde gebouwen, maatschappelijke ondernemers, cultuurverenigingen…

Om dit project te doen slagen, is de hulp en expertise van meerdere partners nodig. Deze partners zullen hun steen(tje) bijdragen:

  • Lokale besturen
  • Veneco
  • COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland)
  • Cultuurregio Leie Schelde
  • Projectvereniging Viersprong
  • Erfgoedcel Gent
  • Departement CJM
  • Agentschap Onroerend Erfgoed

Lees meer op de website van VVSG

Vlaams Minister Bart Somers legt uit waarom transversaal samenwerken zo belangrijk is.