Start openbaar onderzoek actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed

De bestaande inventaris Bouwkundig Erfgoed werd de laatste keer juridisch vastgesteld in 2014. Sindsdien is het erfgoed geëvolueerd. Een nieuwe actualisatie drong zich dan ook op. In 2021 deden IOED Meetjesland en Leie Schelde een nazicht van respectievelijk 2.279 en 1.262 objecten. Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers bezorgden de IOED's de lijsten aan het agentschap met de te actualiseren gegevens zoals wijziging straatnamen, verlies erfgoedwaarde of sloop van delen/gehelen,...

Reeds vastgesteld erfgoed dat nog bewaard is en voldoende erfgoedwaarde bezit, zal opnieuw vastgesteld worden. Erfgoed dat intussen gesloopt werd of te weinig erfgoedwaarde heeft, zal geschrapt worden. 

In de provincie Oost-Vlaanderen worden er 18.700 items opnieuw vastgesteld en 2.200 objecten geschrapt.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris loopt van 1 april t.e.m. 30 mei 2022 en is bedoeld om onjuistheden of onvolledigheden op te sporen zoals bvb. benaming, titel, afbakening van het perceel,…   

Voor de gemeenten maakten we een overzicht van enkele aandachtspunten