Gavere bepaalt strategische locaties laadpalen

 

Vlaanderen wil de uitrol van laadpalen versnellen. Voor de regio Gent, waartoe Gavere behoort, sloot Vlaanderen een concessie af met Engie. Burgers zonder oplaadmogelijkheid thuis kunnen via een digitaal loket een laadpaal aanvragen. Daarnaast kan de gemeente, via een ander digitaal loket, interessante locaties aanleveren. Streekintercommunale Veneco helpt haar gemeenten om deze strategische locaties mee te bepalen. Gavere is de eerste gemeente die Veneco hiervoor aanstelde.

 

 

Strategische locaties

Dit zijn de locaties voor de laadpalen, die uit een analyse en bevraging naar voor kwamen:

Gavere  
1. Publieke parking brandweerkazerne
2. Parking Kloosterstraat
3. Extra laadpaal op publieke parking hoppinpunt Brandweerstraat
4. Vossestraat
5. Parking politie
6. Parking Middelwijk
7. Weverij
8. Extra laadpaal op parking sportdreef
Asper  
9. Station Gavere - Asper
10. Parking Hulstraat
11. GBS De Vierklaver
12. Extra laadpaal op Carlos Dierickxplein 
13. Publieke parking KFC Gavere-Asper
Semmerzake  
14. Sint-Pietersstraat
15. Voetbalterrein Semmerzake
Dikkelvenne  
16. Gemeentehuisstraat
17. Hofkouterstraat
Baaigem  
18. Baaigemstraat
Vurste  
19. Gentweg

 

Om de druk op het straatparkeren minimaal te houden, is ervoor gekozen de laadpalen, waar mogelijk, op parkings nabij publieke gebouwen te plaatsen. 

                                         

 

Analyse en bevraging als basis

De locaties zijn gebaseerd op een analyse enerzijds en een bevolkingsbevraging anderzijds. 

De analyse hield rekening met verschillende data zoals het aantal inwoners, huurders/eigenaars, wagengebruikers, voorzieningenniveau, gesloten bebouwing,… Er werd in kaart gebracht waar het elektriciteitsnet is opgewaardeerd tot 400V en waar zich de locaties met een grote aantrekkingskracht bevinden.

Daarnaast liep er in de maand mei een online burgerbevraging waarbij bewoners hun voorkeur uitspraken over de reeds geselecteerde locaties én tevens zelf potentiële interessante locaties aanreikten. Er werd bevraagd wie een elektrische wagen heeft en geen oplaadmogelijkheid thuis. Tegelijk polsten we naar de plannen van de respondenten om in de nabije toekomst al dan niet een elektrische wagen aan te schaffen.

Timing nog niet gekend

De timing voor de komst van de laadpalen is nog niet gekend. Vlaanderen wil de uitrol versnellen door steden en gemeenten de strategische locaties te laten bepalen. Gavere is de eerste gemeente die dit met ondersteuning van Veneco doet.

Voor de installatie van de laadpalen sloot Vlaanderen een concessie af met Engie. Zowel de Vlaamse Overheid als Engie moeten nu het voorstel van het lokaal bestuur beoordelen.