Samen sterker: Onze bijdrage aan 'Cities & Regions for Cyclists'

Veneco is lid geworden van Cities & regions for cyclists, een Europees netwerk dat lokale en regionale overheden samenbrengt en actief werkt aan het promoten van de fiets als vervoers- en vrijetijdsmiddel. Een essentieel aspect van het lidmaatschap is kennisdeling waarbij we van elkaar leren.

Sinds 2017 ondersteunen we onze gemeenten bij hun mobiliteitsbeleid. We voeren verkeersonderzoeken uit, maken vervoersplannen op, staan de gemeenten bij in specifieke mobiliteitsprojecten,….en we nemen een actieve rol op in de activiteiten van de Vervoerregio Gent.

 

We volgen de werkgroepen op, leveren inhoudelijke input en zorgen er mee voor dat lokale mobiliteitsproblemen bovenlokaal worden aangepakt.  

Het besef groeit dat in al deze activiteiten steeds meer aandacht gaat naar een ambitieus fietsbeleid. We denken hierbij aan de opmaak van gemeentelijke beleidskaders, infrastructuurprojecten, masterplannen, fietsbereikbaarheid van bedrijventerreinen en binnenkort de aanbesteding van een deelfietsensysteem voor de volledige Vervoerregio. Ook als organisatie is Veneco zich steeds sterker gaan profileren als promotor van fietsgebruik bvb. door het aanbieden van fietslease voor zowel eigen personeel als voor de personeelsleden van onze gemeenten.

Fietsambities in de Venecoregio

De gemeenten in de Venecoregio staan in relatie tot de fietsstad Gent. Sinds enkele jaren merken we dat het succesvolle fietsbeleid zich uitbreidt buiten de stadsgrenzen. Heel wat steden en gemeenten in de Venecoregio investeerden de voorbije jaren sterk in fietsvoorzieningen. Zowel op het vlak van functioneel als recreatief fietsverkeer werpt dit zijn vruchten af.

We zijn ervan overtuigd dat onze regio zich kan meten met andere Europese topfietsregio’s. Door lid te worden van ‘Cities & Regions for cyclists’ en de deelname aan Velo-City Conference, zien we een kans om de gemeentelijke en stedelijke fietsambities op te schalen naar een regionale fietsambitie. 

Wat is het Velo-City Conference?

Het Velo-City Conference is een meerdaags fietscongres dat telkens doorgaat in een toonaangevende fietsstad. Het is uitgegroeid tot een event waar meer dan 1.400 deelnemers vanuit 60 landen kennis en ervaring uitwisselen. De deelnemersprofielen zijn heel divers nl. van ingenieurs, planners, architecten tot belangengroepen die in dialoog gaan met ambtenaren, beleidsmakers en politici.

In juni 2024 gaat het congres door in Gent en Deinze. Naast talrijke plenaire sessies biedt het evenement een belangrijke gelegenheid om te netwerken waar ook plaats is voor andere initiatieven zoals fietsritten om de regio in de schijnwerper te zetten. Ook Veneco zal hier actief aan bijdragen.  

Meer info

Lees het artikel op de website van ECF.