Archeologie en onroerend erfgoed

IOED Meetjesland, samen zorgen voor onroerend erfgoed

De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) Meetjesland wordt aangeboden in samenwerking met COMEET en Regionaal Landschap Meetjesland (RLM). 8 Meetjeslandse gemeenten maken deel uit van de IOED: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins en Wachtebeke.

De IOED verleent advies inzake bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed in de regio. De 3 initiatiefnemende organisaties stellen hiervoor elk hun expertise ter beschikking. Expertises rond bouwkundig en archeologisch erfgoed hebben we in huis. 

Takenpakket :

  • Actief meebouwen aan een onroerend erfgoedbeleid op maat van elke gemeente en het versterken van de lokale en bovenlokale beleidsvisies met haar expertise door de actualisatie van de lokale inventarissen bouwkundig erfgoed en het opmaken van een waarderingskader.
  • Lokale besturen versterken in het beheer van onroerend erfgoed door concrete dienstverlening zoals adviezen over vergunnings- en sloopaanvragen.
  • Het uitbouwen van een eigen geïntegreerde erfgoedwerking door de organisatie van feedbackgroepen en functioneren als aanspreekpunt voor onroerend erfgoed voor de aangesloten gemeenten.
  • De groei van een maatschappelijk draagvlak stimuleren voor onroerend erfgoed door de uitbouw van een uitgebreide publiekswerking.
  • De implementatie van een efficiënte structuur, een transparant zakelijk beheer en administratie.

Adviezen over concrete dossiers kan u aanvragen via info@ioedmeetjesland.be
Meer info: www.ioedmeetjesland.be

                                     

Opmaak beheersplannen onroerend erfgoed

Veneco wil de besturen ondersteunen bij het uittekenen van een langetermijnvisie voor hun beschermde landschappen en monumenten. Wanneer een gemeente of stad op zoek is naar een uitvoerder voor de opmaak van een beheersplan, biedt Veneco hierin de nodige ondersteuning. Door het bundelen van eigen expertise met die van een aantal externe studiebureaus, kan Veneco snel en direct inspelen op de vraag van de gemeenten.

 

                                            

Dienstverlening archeologie 

Veneco wil de gemeenten ondersteunen op vlak van archeologie met een proactieve aanpak. Wanneer een gemeente of stad op zoek is naar een uitvoerder voor archeologisch onderzoek, kan zij een beroep doen op Veneco. Door het bundelen van eigen expertise met die van externe studiebureaus, staat Veneco de lokale besturen concreet bij in het archeologisch traject van vooronderzoek tot opgraving.

                                             

Volg het archeologisch nieuws uit de Venecoregio op de voet

Als erkende IOED zet Veneco ook in op draagvlakwerking en sensibilisering. Via de facebookpagina Archeo-Veneco is het archeologische nieuws uit de regio op de voet te volgen.

Zo is er het lopend onderzoek in Maldegem. Veneco ontwikkelt samen met de gemeente een nieuw bedrijventerrein t.h.v. Krommewege. De Logi & Hoorne en GATE Archaeology voerden een grootschalig archeologisch onderzoek uit. BAAC Vlaanderen is bezig met de 2de fase van de opgravingen.
+/- 17 ha wordt in detail onderzocht. 

De archeologen nemen je mee op een reis die 15.000 jaar geleden start in een prehistorisch landschap en eindigt bij WOII.