Archeo Meetjesland

Met het participatieproject 'Archeo Meetjesland' wil IOED Meetjesland een draagvlak creëren rond archeologie. Dit project betrekt burgers actief bij de verwerking van archeologische vondsten, waarbij erfgoedgeïnteresseerden zelf aan de slag gaan met materiaal afkomstig van lokale opgravingen. Dit gebeurt altijd onder deskundige begeleiding van specialisten.

Het uiteindelijke doel is om de lokale geschiedenis tastbaar te maken en toegankelijk te stellen voor een breder publiek.

Praktijkvoorbeeld

Naar aanleiding van de herbestemming van het Oud Schepenhuis en het Oud Stadhuis in Maldegem, werd de afgelopen jaren door de archeologen van De Logi & Hoorne een opgraving uitgevoerd. De resultaten van deze opgravingen brachten talrijke opmerkelijke vondsten aan het licht. 

Via een oproep werden erfgoedliefhebbers en nieuwsgierigen samengebracht om onder begeleiding van een expert scherven, potten, skeletten,….te reinigen. 

Lees er hier meer over