Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een groot deel van het takenpakket binnen de afdeling 'Ruimte' bestaat uit de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen per gemeente. Vaak organiseren we voorafgaand aan de procedure, voor het opmaken van een RUP, een workshop. Veneco verankert ontwerpend onderzoek als methodiek in ruimtelijke opdrachten. Dit gebeurt telkens in nauw overleg met de betrokken gemeenten, stakeholders en verschillende externe ontwerpers en deskundigen.